Privacy beleid

Privacy beleid Doevepeet.NL Duivenveilingen (Onderdeel Duivenmarktplaats.NL) (01-08-2022)

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Doevepeet.NL Duivenveilingen kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Doevepeet.NL Duivenveilingen middels aanmelden op onze website, doevepeet.nl, en/of omdat u deze zelf bij heeft verstrekt via email aan ons.

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw geboortedatum
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom heeft Doevepeet.NL Duivenveilingen deze gegevens nodig:

Doevepeet.NL Duivenveilingen verwerkt uw persoonsgegevens als volgt:

- Uw naam, adres- en contactgegevens worden uitsluitend bij het sluiten van een aankoop/verkoop via onze veilingsite, verstrekt aan de koper cq verkoper. Dit is nodig om onderling de aankoop/verkoop te kunnen afhandelen. Doevepeet.NL Duivenveilingen heeft hier zelf geen actieve rol in.

Uw gegevens kunnen door Doevepeet.NL Duivenveilingen worden gebruikt om per email contact met u te kunnen opnemen indien nodig. In dringende gevallen kunnen wij u ook telefonisch benaderen.

Daarnaast kan Doevepeet.NL Duivenveilingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaat deze uit het plaatsen van veilingen en contact hierover.

Hoe lang bewaart Doevepeet.NL Duivenveilingen uw gegevens:

Doevepeet.NL Duivenveilingen bewaart uw persoonsgegevens zolang u geen opdracht geeft om deze te verwijderen, danwel u deze zelf verwijderd door uw account te verwijderen.

Deelt Doevepeet.NL Duivenveilingen uw gegevens met anderen:

Doevepeet.NL Duivenveilingen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Enige uitzondering in bijzondere gevallen is het verstrekken van uw contactgegevens aan Duivenmarktplaats.NL, zijnde de eigenaar van Doevepeet.NL

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. Via uw account kunt u uw gegevens direct zelf inzien en eventueel aanpassen en/of actualiseren. U kunt ook een verzoek tot correctie of verwijdering van uw account sturen naar veiling@doevepeet.nl.
Doevepeet.NL Duivenveilingen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Doevepeet.NL Duivenveilingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (HTTPS) om te borgen dat uw  persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Doevepeet.NL Duivenveilingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Doevepeet.NL Duivenveilingen op via  veiling@doevepeet.nl

Doevepeet.nl is een onderdeel van Duivenmarktplaats.NL.

Duivenmarktplaats.nl is als volgt te bereiken: E-mailadres: info@duivenmarktplaats.nl