Algemene voorwaarden (01-07-2023)

Algemene Voorwaarden Doevepeet Veilingen, laatst aangepast d.d. 01-07-2023

Doevepeet Veilingen is in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen voor de veilingen en de overeenkomsten geplaatst en gemaakt op Doevepeet.nl

De aanbieder van een veiling is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven informatie over de aangeboden bonnen/duiven.
Doevepeet Duivenveilingen verwerkt informatie zoals verkregen via de aanbieder en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze informatie.

Wanneer u als bieder een bod plaatst en deze is na sluiting van de veiling het hoogste bod is dit bod bindend. Dat wil zeggen dat de hoogste bieder verplicht is de koop af te ronden met de verkoper.
De verkoper is tevens verplicht de koop af te ronden met de hoogste bieder.

De verkoper is het niet toegestaan een op een lopende veiling geplaatste duif tijdens de looptijd via enige andere weg te verkopen.

De verkoper dient er zorg voor te dragen dat de duiven die hij aanbiedt in goede gezondheid verkeren.

De verkoper dient in het bezit te zijn van het originele eigendomsbewijs alsook een authentieke stamkaart, tenzij anders overeengekomen met de koper.

De verkoper dient zijn/haar medewerking te verlenen aan digitale overschrijving van ringnummers naar de nieuwe eigenaar dmv het geven van het juiste NPO lidnummer (NL)

Doevepeet Veilingen behoudt zich ten alle tijden het recht voor bij verdenking van fraude of misbruik advertenties of gebruikersaccounts te verwijderen.

Doevepeet Veilingen behoudt zich ten alle tijden het recht voor, zonder verdere opgaaf van reden een advertentie of gebruikersaccount te verwijderen of te blokkeren.